Hoofdaansluiting

Het IS/RA-punt is het scheidingspunt tussen bekabeling van KPN en de eindgebruiker. De eindgebruiker mag alléén wijzigingen na het IS/RA punt aanbrengen. KPN levert op een huisadres standaard bekabeling voor 2 lijnen, bestaande uit 1 stergroep: rood en blauw (1e lijn) en oranje en wit (2e lijn). De afgebeelde IS/RApunten zijn geschikt voor maximaal 2 lijnen.

PTT lasdoos

Fig 1. PTT lasdoos. (voor 1990)

PTT ISRA1

Fig 2. PTT ISRA1. (van 1990 tot 2000)

PTT ISRA2

Fig 3. PTT ISRA2. (na 2000)