MELSECII of Melsec/b

Melsec/b is een 2-draads industriële datacommunicatiestandaard gebaseerd op RS485 waarmee PLC's, informatie uitwisselen. De busstructuur bestaat uit één lange netwerkkabel waarbij het niet is toegestaan aftakkingen te maken, waarbij beide einden met een afsluit weerstand van 110 Ω afgesloten dienen te worden. Aders SDA/RDA en SDB/RDB dienen deel uit te maken van een twisted pair.

MELSECII / Melsec/b netwerk

Fig 1. MELSECII / Melsec/b netwerk.

Aansluitingen Melsec/b op een A1SJ71AT21B
1SDA/RDA
2SDB/RDB
3SG(L)
4FG

Als de kaart gebruikt wordt als master dan is station nummer 0, bij slave tussen 1 en 31

MODE
0Online (A R)Herstelt communicatie automatisch
1Online (U R)Herstelt communicatie niet automatisch
2Offline-
3NCNiet gebruikt
4NCNiet gebruikt
5Test 1 (B M)Test master station
6Test 2 (B S)Test slave station
7Test 3 (S R)Self loopback test
BAUD RATE
0125K bps
1250K bps
2500K bps
31M bps
4 tm FNiet gebruikt