Ward Leonard

Een schakeling die in het verleden massaal toegepast werd indien een nauwkeurige toerenregeling noodzakelijk was. Maar met de opkomst van de frequentie regelaar overbodig geworden. Een gelijkstroomgenerator wordt aangedreven door een draaistroom motor of verbrandingsmotor. Een tweede kleine gelijkstroomgenerator wekt de bekrachtigingsspanning voor generator en motor op. De motor wordt aangedreven met de door de generator opgewekte spanning. Met deze schakeling is een vierkwadrantenbedrijf mogelijk.Ward leonard installatie

Fig 1. Ward leonard installatie