3 Fasen motor sterdriehoek aangestuurd

Onderstaand het schema van een sterdriehoek aangestuurde driefasen motor met thermische beveiliging Q1 De motor wordt aangestuurd door K1+K3 na een paar seconden valt K3 af en komt K2 op. K2 en K3 zullen op elkaar vergrendeld moeten worden aangezien ze nooit tegelijktijdig op mogen komen.

get_level() <= 1) { ?> Hoofdstroomschema sterdriehoek aangestuurde driefasenmotor

Fig 1. Hoofdstroomschema sterdriehoek aangestuurde driefasenmotor

Figuur 2 geeft het stuurstroom schema weer, als drukknop S1 bedient wordt komt K3 op vervolgens K1 en de motor start, Na een ingestelde tijd komt tijdrelais K4 op en K2 komt op en K3 valt af, de motor draait nu in driehoek. Als drukknop S2 bedient wordt of thermische beveiliging Q1 spreekt aan vallen K1 tm K4 af en de motor stopt.

Stuurstroomschema sterdriehoek aangestuurde driefasenmotor

Fig 2. Stuurstroomschema sterdriehoek aangestuurde driefasenmotor