3 Fasen motor Steinmetzschakeling

Onderstaand het schema van een driefasen motor met steinmetz schakeling en thermische beveiliging Q1 De motor wordt aangestuurd door K1. Indien de motor normaal in Y zou staan dan moet hij nu in Δ i.v.m 230V voeding. De condensator heeft een waarde van 63 µF per 1 kW en het vermogen wordt drie keer zo laag. get_level() <= 1) { ?> Wellicht is het bij gebrek aan drie fasen handiger een 230V Frequentieomvormer te nemen i.p.v deze schakeling toe te passen het vermogen blijft dan intact.

Motor-steinmetz

Fig 1. Hoofdstroomschema driefasenmotor met steinmetzschakeling

Figuur 2 geeft het stuurstroom schema weer, als drukknop S1 bedient wordt komt K1 op en de motor start, als drukknop S2 bedient wordt of thermische beveiliging Q1 spreekt aan valt K1 af en de motor stopt.

Stuurstroomschema driefasenmotor met steinmetzschakeling

Fig 2. Stuurstroomschema driefasenmotor met steinmetzschakeling