De shunt motor

De magneetwikkeling van een shuntmotor is direct op het net aangesloten en staat daarmee parallel over de rotor. De magneetspoelen zijn daarom gewikkeld met veel windingen van dun draad, zodat hun weerstand groot is en de magneetstroom klein. Doordat op de magneetwikkeling een constante spanning heerst, is de sterkte van het veld constant. Doordat de ankerspanning maar zeer klein is, is de tegen spanning van een gelijkstroommotor bijna gelijk aan de spanning van het net. De tegen spanning is dus nagenoeg constant. Daarom zal de motor met vrijwel constant toerental draaien. Het toerental van een shuntmotor is bij verschillende belasting vrijwel constant. Doordat een shuntmotor een constant magneetveld heeft, is het koppel van het anker evenredig met de ankerstroom. get_level() <= 1) { ?> Een twee maal zo grote ankerstroom geeft een twee maal zo groot koppel. Het koppel van een shuntmotor is recht evenredig met de opgenomen stroom. Shuntmotoren worden gebruikt als een vrijwel constant toerental wordt verlangd, of als het toerental eenvoudig moet zijn te regelen.

Shunt motor

Fig 1. Shunt motor