De seriemotor

De magneetwikkeling van een seriemotor is in serie geschakeld met het anker. De magneetspoelen zijn daarom gewikkeld met weinig windingen van dik draad of band, zodat hun weerstand zeer laag is. Doordat de ankerstroom ook door de magneetspoelen vloeit, is de sterkte van het veld recht evenredig met de stroom die door het anker gaat. Wordt een seriemotor zwaar belast, dan ontstaat een sterk veld en gaat de motor langzaam draaien. Is de motor onbelast, dan is het veld zeer zwak. Het toerental wordt dan zeer hoog en de motor gaat op hol. Het toerental van een seriemotor is omgekeerd evenredig met de belasting. get_level() <= 1) { ?> Wordt van een seriemotor de opgenomen stroom twee maal zo groot, dan wordt de ankerstroom twee maal zo groot en het magneetveld twee maal zo sterk. Het koppel is dan vier maal zo sterk. Een drie maal zo sterke stroom geeft een negen maal zo sterk koppel. Het koppel van een seriemotor neemt evenredig toe met het kwadraat van de stroom. Een seriemotor zal bij toenemende belasting dus langzamer gaan draaien en een aanzienlijk sterker koppel leveren. Deze eigenschappen maken een seriemotor bijzonder geschikt als een groot aanloopkoppel wordt vereist, of waar met een lage aanvangssnelheid een grote massa in beweging moet worden gebracht. Seriemotoren worden veel toegepast, en wel als tractiemotor voor treinen, trolleybussen, trams en als startmotor voor verbrandingsmotoren (auto).

Serie motor

Fig 1. Serie motor