3 Fasen motor omkeerschakeling

Onderstaand het schema van een driefasen motor met omkeerschakeling en thermische beveiliging Q1 De motor wordt aangestuurd door K1(rechtsom) of K2(linksom). K1 en K2 zullen op elkaar vergrendeld moeten worden aangezien ze nooit tegelijktijdig op mogen komen.

get_level() <= 1) { ?> Hoofdstroomschema driefasenmotor met omkeerschakeling

Fig 1. Hoofdstroomschema driefasenmotor met omkeerschakeling

Figuur 2 geeft het stuurstroom schema weer, als drukknop S1 bedient wordt komt K1 op en de motor start rechtsom, als drukknop S2 bedient wordt komt K2 op en de motor start linksom, K1 en K2 kunnen niet tegelijktijdig opkomen, als drukknop S3 bedient wordt of thermische beveiliging Q1 spreekt aan vallen K1 en K2 af en de motor stopt.

Stuurstroomschema driefasenmotor met omkeerschakeling

Fig 2. Stuurstroomschema driefasenmotor met omkeerschakeling