Kooianker motor

De kooiankermotor is een asynchrone (inductie) motor, de rotor heeft op de as een groot aantal stalen plaatjes samengevoegd tot een cilinder. In die plaatjes, zijn koperen of aluminiumstaven aangebracht die aan de uiteinden langs weerszijden aan koperen of aluminiumringen verbonden zijn. We noemen dit een kortsluitanker. Doordat de staven met beide ringen een kooi vormen spreken we ook van een kooirotor. Zowel bij de kooi- als bij de sleepringrotor wordt de elektrische rotorketen omsloten door een geheel van gelamelleerde ankerplaatjes.