3 Fasen motor direct aangestuurd

Onderstaand het schema van een direct aangestuurde driefasen motor met thermische beveiliging Q1 De motor wordt aangestuurd door K1

Hoofdstroomschema direct aangestuurde driefasenmotor

Fig 1. Hoofdstroomschema direct aangestuurde driefasenmotor

Figuur 2 geeft het stuurstroom schema weer, als drukknop S1 bedient wordt komt K1 op en de motor start, als drukknop S2 bedient wordt of thermische beveiliging Q1 spreekt aan valt K1 af en de motor stopt.

Stuurstroomschema direct aangestuurde driefasenmotor

Fig 2. Stuurstroomschema direct aangestuurde driefasenmotor