Dahlander motor

Een Dahlander motor is een motor met 2 x 3 wikkelingen welke meerdere polen kunnen vormen. Vervolgens kunnen deze wikkelingen af zonderlijk weer in ster of driehoek geschakeld zijn. Er zijn verschillende soorten dahlander motoren, de snelheden varieren van 2 tot 3 toerentallen en niet alle wikkelingen zijn altijd naar de klemmenkast uitbedraad.

3 Fasen motor dahlander schakeling Y/Y

get_level() <= 1) { ?>

Bij deze motor staan de wikkelingen intern al in ster vandaar dat er maar 6 aansluitingen nodig zijn. (1U, 1V, 1W en 2U, 2V , 2W) Deze motor is met slechts 2 magneetschakelaars aan te sturen, er dienen wel 2 thermische beveiligingen toegepast te worden vanwege het verschil in motorstroom bij de verschillende toerentallen. De motor wordt aangestuurd door K1(laag toerental) of K2(hoog toerental).

Dahlander twee toeren ster/ster

Fig 1. Hoofdstroomschema driefasenmotor twee toeren ster/ster dahlander schakeling


3 Fasen motor dahlander schakeling Y/YY

Bij deze motor staat 1 paar wikkelingen intern in ster. De motor wordt aangestuurd door K2(laag toerental) of K1 en K3 (hoog toerental). Alleen K1 en K3 mogen gelijktijdig opkomen K2 dient hier op vergrendeld te worden aangezien ze nooit tegelijktijdig op mogen komen.

De Y/YY schakeling is het meest geschikt voor belasting met kwadratisch toenemend draaimoment (pompen,ventilatoren, compressoren).

Dahlander twee toeren ster/dubbel ster

Fig 2. Hoofdstroomschema driefasenmotor twee toeren ster/dubbelster dahlander schakeling


3 Fasen motor dahlander schakeling Δ/YY

De Δ/YYschakeling is het meest geschikt voor belasting met een constant draaimoment. Deze heeft bovendien als voordeel, dat de motor voor reductie van de inschakelstroom voor het lage toerental in Y/Δ schakeling kan worden gestart. (alleen wanneer negen klemmen aanwezig zijn) Het schema is gelijk aan een Y/YY schakeling de motor is anders

Dahlander twee toeren driehoek/dubbel ster

Fig 3. Hoofdstroomschema driefasenmotor twee toeren driehoek/dubbelster dahlander schakeling


Bij een 9 polige motor aansluiting is aanloop in ster mogelijk (Fig 4) aanloop in laagtoerental ster K2 en K4 vervolgens doorschakelen naar laagtoeren driehoek met K2 en K3. Door K1 en K4 aan te sturen draait de motor hoog toerental dubbel ster

Dahlander  twee toeren driehoek/dubbel ster met ster aanloop

Fig 4. Hoofdstroomschema driefasenmotor twee toeren driehoek/dubbelster dahlander schakeling met ster aanloop


3 Fasen motor dahlander schakeling drie toeren

Bij de drie toeren dahlander is het lage toerental 1/3 van het maximum toerental en het middelste toerental de helft van het maximum toerental. Met K1 wordt de motor gestart met het lage toerental, met K2 het middelste toerental en met K3 en K4 het hoge toerental.

Dahlanderschakeling met drie toerentallen.

Fig 5. Hoofdstroomschema driefasenmotor dahlanderschakeling met drie toerentallen