Compoundmotor

Een compoundmotor bevat een shuntwikkeling en een seriewikkeling. Heeft een compoundmotor een sterk serieveld en een zwak shuntveld, dan gedraagt de motor zich voornamelijk als een seriemotor. Door het zwakke shuntveld kan hij echter niet onbelast op hol gaan. De serie en de shuntwikkelingen worden zo geschakeld dat hun velden elkaar versterken. Compoundmotoren met serie-eigenschappen worden gebruikt voor hijswerktuigen en bij elektrische tractie. Heeft een compoundmotor een sterk shuntveld, dan ontstaat een compoundmotor met shunteigenschappen. De seriewikkeling geeft maar een zwak veld, dat meestal tegengesteld geschakeld is met de shuntwikkeling. Hierdoor wordt bij toenemende belasting het totale veld iets verzwakt, waardoor het toerental constant blijft. Compoundmotoren die op deze wijze zijn uitgevoerd, hebben, meer nog dan bij een shuntmotor, een constant toerental bij verschillende belastingen. In die gevallen waarbij een constant toerental is vereist bij wisselende belasting, wordt een compountmotor met shunteigenschappen toegepast

Compound motor

Fig 1. Compound motor