Aardings Stelsels

TT Stelsel.

Het TT stelsel wordt voornamelijk gebruikt in de woningbouw, aan de zijde van de transformator wordt het sterpunt geaard. De nulleider wordt aan dit aardpunt gelegd. Vervolgens gaat men met 1 of meerdere fasen en nulleider naar de verbruiker welke een eigen aardvoorziening heeft

TT Stelsel

Fig 1. TT Stelsel.


TN Stelsel.

Het TN-S stelsel wordt voornamelijk gebruikt in fabrieksinstallaties, aan de zijde van de transformator wordt het sterpunt geaard. De nulleider wordt aan dit aardpunt gelegd. Vervolgens gaat men met 1 of meerdere fasen en nulleider en aardleider naar de verbruiker welke geen eigen aardvoorziening heeft

TN-S Stelsel

Fig 2. TN-S Stelsel.


Het TN-C stelsel is gelijk aan het TN-S stelsel met als verschil dat nul en aardleider gecombineerd zijn tot 1 PEN leiding. Deze PEN leiding moet minimaal 10 mm² zijn.

TN-C Stelsel

Fig 3. TN-C Stelsel.


IT Stelsel.

Het IT stelsel wordt voornamelijk gebruikt in operatiekamers of gevoelige processen, aan de zijde van de transformator wordt er niet geaard. Vervolgens gaat men met 1 of meerdere fasen en nulleider naar de verbruiker welke een eigen aardings of vereffeningsvoorziening heeft

IT Stelsel

Fig 4. IT Stelsel.


PU Stelsel.

Het PU stelsel lijkt het meeste op het TN-S stelsel met als verschil dat de metalen gestellen verbonden zijn maar niet opzettelijk met aarde De vereffeningsleider is verbonden met het sterpunt

PU Stelsel

Fig 5. PU Stelsel.


IU Stelsel.

Het IU stelsel lijkt het meeste op het PU stelsel met als verschil dat de vereffeningsleider niet is verbonden met het sterpunt

IU Stelsel

Fig 6. IU Stelsel.