Algemeen

Let op wijzigingen aan het lichtnet dienen altijd aan de NEN 1010 te voldoen. Deze norm bevat de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties moeten voldoen.