DISCLAIMER

Website

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee gegevens voor de website zijn weergegeven, kan geen verantwoordelijkheid voor de juistheid worden geaccepteerd. Voor eventuele verbeteringen houdt ik me aanbevolen. Het toepassen van schema's gepubliceerd op deze site is geheel voor eigen risico.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Electrical-engineering.nl geen invloed heeft. Electrical-engineering.nl kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de getoonde informatie.

Google-advertentiecookie en privacybeleid

Wat is de DoubleClick DART-cookie?

De DoubleClick DART-cookie wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op websites van uitgevers die advertenties van AdSense voor inhoud weergeven. Als gebruikers de website van een AdSense-uitgever bezoeken en een advertentie weergeven of erop klikken, kan er een cookie worden geplaatst in de browser van die eindgebruiker. De gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gebruikt om AdSense-uitgevers te helpen de advertenties op hun sites en op internet beter weer te geven en te beheren. Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan. Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geļnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link. U vindt aanvullende informatie in bijlage A van het bestand NAI Self-Regulatory principles for publishers(PDF). Wij wijzen u erop dat deze voorbeeldtekst te allen tijde door het NAI kan worden gewijzigd.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. Documenten die worden aangeboden om te downloaden zijn bestemd voor eigen gebruik. Deze mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (of per e-mail) van de rechthebbende. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo's, zijn eigendom van Electrical-engineering.nl, en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming (of per e-mail) van Electrical-engineering.nl.