HDMI kabel

HDMI is de afkorting van High Definition Multimedia Interface. Recentste DVB ontvangers en HD Tv’s zijn voorzien van HDMI aansluitingen. HDMI is bij uitstek de nieuwe interface voor HD-televisie. Een HDMI kabel bestaat uit 19 draden. De maximale bandbreedte hierover kan tot meer dan 10 Gbps bedragen. Voorts bestaan er HDMI kabels van verschillende kwaliteiten, Gewone HDMI kabels mogen niet langer zijn dan 5 meter. Kabels van hogere kwaliteit mogen tot 15 meter lang zijn.

HDCP

HDMI is een interface welke HDCP (High bandwidth Digital Content Protection) ondersteund, HDCP is een applicatie zoals DRM (digital right management) een toepassing waarmee getracht wordt het kopiëren tegen te gaan.

HDMI kabel

Fig 1. HDMI kabel.

PenSignaal
1TMDS Data2 +
2TMDS Data2 Shield
3TMDS Data2 –
4TMDS Data1 +
5TMDS Data1 Shield
6TMDS Data1 –
7TMDS Data0 +
8TMDS Data0 Shield
9TMDS Data0 –
10TMDS Clock +
11TMDS Clock Shield
12TMDS Clock –
13CEC
14N/C (Reserved)
15SCL
16SDA
17DDC/CEC Ground
18+5V Power
19Hot Plug Detect