Spoel

Als er een elektrische stroom door een draad heen loopt wordt er een magnetisch veld opgewekt. Als de draad op een buis gewikkeld wordt, dan wordt het magnetische veld gebundeld en krijgt het een richting. Door in de buis een magnetiseerbaar materiaal te plaatsen wordt het opgewekte magnetisme sterk vergroot. Als we een sinusvormige wisselstroom door een zelfinductie laten lopen zien we dat er over die zelfinductie een spanning ontstaat die evenredig is met de snelheid waarmee de stroom verandert. De spanning is nul als de stroom niet meer verandert en dus maximaal is. Als de stroom door nul gaat is de spanning het hoogst. Bij een spoel ijlt de stroom dus 90 graden na op de spanning.