NE 555

De NE 555 is een IC dat stamt uit het begin van de zeventiger jaren, De 555 wordt voornamelijk toegepast als timer, oscillator en als flip-flop.

Aansluitingen:
1GNDGround, massa
2TRTrigger
3QUitgang
4RReset
5CVControlespanning interne spanningsdeler
6THRDe nominale spanning waarbij het interval eindigt
7DISCondensator aansluiting
8V+, VCCVoeding 5-15 Volt

NE 555 monostabiel

Een voorbeeld van de NE555 als timer, zodra S1 bediend wordt komt de output op welke na een x tijd weer afvalt.

De tijdsinterval kan als volgt bepaald worden: T = 1.1 R1 C1, waarbij T in seconden, R in Ω en C in Farad. S2 reset maakt de output in wat voor situatie dan ook laag. R2 en R3 hebben een waarde van 10KΩ

555 als timer

Fig 1. 555 als timer.


NE 555 astabiel

Een voorbeeld van de NE555 als oscilator, er wordt een blokgolf opgewekt met een bepaalde tijdsinterval T

De tijdsinterval kan als volgt bepaald worden: T = 0.7 (R1 + 2R2) C1, waarbij T in seconden, R in Ω en C in Farad. T is op te delen in de tijd hoog en de tijd laag, ook dit valt de berekenen: TH = 0.7 (R1 + R2) C1 en TL = 0.7 R2 C1.

555 als oscillator

Fig 2. 555 als oscillator.


NE 555 bistabiel

Een voorbeeld van de NE555 als flip flop, met S1 wordt de uitgang hoog en met S2 laag. De weerstanden hebben een waarde van 10KΩ

555 als flip flop

Fig 2. 555 als flip flop.