Gelijkrichters

Enkelvoudige gelijkrichter

Met een diode is het mogelijk een deel van de wisselspanning te blokkeren we spreken dan van enkelvoudige gelijkrichting

Wisselspanning

Fig 1. Wisselspanning.

Enkelvoudig gelijkgerichte gelijkspanning

Fig 2. Enkelvoudig gelijkgerichte gelijkspanning.

Dubbelzijdige gelijkrichter met twee diodes

Met twee diodes is het mogelijk dubbelzijdig gelijk te richten. Het nadeel van dit principe is dat er altijd een trafo met midden aftakking nodig is

Dubbelzijdige gelijkrichter

Fig 3. Dubbelzijdige gelijkrichter met twee diodes.

Dubbelzijdig gelijkgerichte gelijkspanning

Fig 4. Dubbelzijdig gelijkgerichte gelijkspanning.

Dubbelzijdige gelijkrichter met vier diodes

Met een brug of Graetzs schakeling kan men met vier diodes dubbelzijdig gelijkrichten zonder trafo met midden aftakking.

Bruggelijkrichter

Fig 5. Bruggelijkrichter.

We hebben nu nog geen vlakke gelijkspanning (Fig 4), door een condensator achter de gelijkrichter toe te passen kunnen we gebruik maken van het accumulerend gedrag van de condensator en daarmee de spanning uitvlakken.

Afgevlakte gelijkspanning

Fig 6. Afgevlakte gelijkspanning.