Diode

Een diode is de meest simpel vorm van en halfgeleider en is een enkele PN overgang, deze is in de ene richting geleidend en de andere richting niet.

Bij een diode loopt de stroom van Anode naar Kathode met een diode kan men een wisselspanning gelijkrichten

Diode

Fig 1. Symbool diode.

Led

Door toepassen van andere halfgeleidermaterialen dan Silicium is het mogelijk diodes te maken die licht uitstralen We spreken dan van een LED (Light Emitting Diode) Gallium-aluminiumarsenide (AlGaAs) geeft infrarood licht en Galliumarseenfosfide (GaAsP) kan rood of geel licht uitstralen

Led

Fig 2. Symbool led.