ISA

ISA (Industry Standard Architecture) was een bus voor uitbreidingskaarten. De bus is 16 bits ontworpen maar heeft is de eerste 8 bits PC's, 8 bits uitgevoerd. vanaf de 80286 processor was de ISA bus 16 bits de bus werd hieraa ook wel AT bus genoemd. Bij het sneller worden van PC's bleek de ISA bus te traag werd voor grafische kaarten daarom werd de VESA Local bus (VLB) in het leven geroepen. Deze zorgde voor een snelle doorvoer van de grafische gegevens. IDE is inmiddels volledig verdrongen door PCI maar is nog lange tijd naast PCI gebruikt

ISA connector

Fig 1. ISA connector.

Aansluitingen ISA connector
A1-I/O CH CKIB1Ground
A2SD7I/OB2Reset DriveO
A3SD6I/OB3+5Vdc
A4SD5I/OB4IRQ9I
A5SD4I/OB5-5Vdc
A6SD3I/OB6DRQ2I
A7SD2I/OB7-12Vdc
A8SD1I/OB80 WSI
A9SD0I/OB9+12Vdc
A10-I/O CH RDYIB10Ground
A11AENOB11-SMEMWO
A12SA19I/OB12-SMEMRO
A13SA18I/OB13-IOWI/O
A14SA17I/OB14-IORI/O
A15SA16I/OB15-DACK3O
A16SA15I/OB16DRQ3I
A17SA14I/OB17-DACK1O
A18SA13I/OB18DRQ1I
A19SA12I/OB19-RefeshI/O
A20SA11I/OB20CLKO
A21SA10 I/OB21IRQ7I
A22SA9I/OB22IRQ6I
A23SA8I/OB23IRQ5I
A24SA7I/OB24IRQ4I
A25SA6I/OB25IRQ3I
A26SA5I/OB26-DACK2O
A27SA4I/OB27T/CO
A28SA3I/OB28BALEO
A29SA2I/OB29+5Vdc
A30SA1I/OB30OSCO
A31SA0I/OB31Ground
C1SBHEI/OD1-MEMI
C2LA23I/OD2-I/OI
C3LA22I/OD3IRQ10I
C4LA21I/OD4IRQ11I
C5LA20I/OD5IRQ12I
C6LA19I/OD6IRQ15I
C7LA18I/OD7IRQ14O
C8LA17I/OD8-DAO
C9-MEMRI/OD9DRQ0I
C10-MEMWI/OD10-DAO
C11SD8 I/OD11DRQ5I
C12SD9 I/OD12-DAO
C13SD10I/OD13DRQ6I
C14SD11I/OD14-DAO
C15SD12I/OD15DRQ7I
C16SD13I/OD16+5VdC
C17SD14I/OD17-MasterI
C18SD15I/OD18Ground